Nieuws bij Fam
Ingang ETZ Elisabeth kleurt blauw en roze
08 oktober, 2021

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 1.200 baby’s tijdens de zwangerschap en rond de geboorte. Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) vraagt aandacht voor de gevolgen van babysterfte door de hoofdingang van locatie ETZ Elisabeth een week lang blauw en roze te verlichten.

Het ziekenhuis in Tilburg levert zo een bijdrage aan de Baby Loss Awareness Week. Onder het toeziend oog van zorgverleners en enkele ouders die hun kindje zijn verloren, ‘steekt’ Marjon van Dooren op zaterdag 9 oktober om 19.00 uur de verlichting aan. Marjon is verpleegkundige op de verloskamers van Fam Geboortezorg en Kindergeneeskunde en begeleidt, samen met een heel team van deskundigen, al ruim vijfendertig jaar ouders bij hun verdriet. “Ik vind het belangrijk dat we hier als ziekenhuis bij stilstaan. Het verlichten van de hoofdingang is iets kleins, maar voor ouders is het fijn te weten dat we realiseren wat ze hebben meegemaakt.”

Steunpunt Nova                                                                                                                            In Nederland houdt Steunpunt Nova zich bezig met dit onderwerp. Het steunpunt ondersteunt ouders en geboortezorgprofessionals. Door verhalen te delen van ouders die het hebben meegemaakt, hoopt het steunpunt het bewustzijn rond babyverlies te vergoten. Meerdere gemeentes en ziekenhuizen doen mee aan de Baby Loss Awareness Week door een gebouw of een deel van een gebouw blauw en roze te verlichten. De gemeentes Tilburg, Goirle en het ETZ maken hier deel van uit. Op de website van Steunpunt Nova is meer informatie te vinden.

Goede begeleiding                                                                                                                        In het ETZ is de zorg voor ouders die hun kindje verliezen goed geregeld. “In het ziekenhuis werken verschillende disciplines heel goed samen. Ook hebben we goede afspraken gemaakt met het mortuarium en het crematorium in Tilburg,” vertelt Marjon. “Als een kindje vroegtijdig overlijdt, is dat al zwaar genoeg voor de ouders. Een goede begeleiding, niet alleen in het ziekenhuis maar ook daarbuiten, is cruciaal voor de verwerking. Het is fijn te merken dat iedereen daar net een stap extra voor zet.”

Vlinderviering                                                                                                                      Vroeger werd er nauwelijks over dit onderwerp gepraat. Inmiddels weten we beter, vertelt Marjon.  “Herinneringen maken en er júist over praten, helpt bij de verwerking. Elke eerste woensdag van het kwartaal organiseren we een Vlinderviering voor ouders die een kindje jonger dan vierentwintig weken verloren zijn. Het geeft ouders en hun naasten de mogelijkheid afscheid te nemen. Tijdens de bijeenkomst is er voor de ouders gelegenheid om een gedenksteentje onder de Vlinderboom te leggen. Dit steentje blijft er minimaal een jaar liggen, daarna kan het mee naar huis genomen worden of in de tuin van het ziekenhuis worden gelegd. Zo hebben ouders een tastbare plek om even bij het verlies stil te staan.” Op de sociale media van het ETZ worden van 9 tot en met 15 oktober verschillende zorgprofessionals kort geïnterviewd die vaker te maken krijgen met dit onderwerp.

FOTOBIJSCHRIFT: Bij de Vlinderboom in het Stiltecentrum van locatie ETZ Elisabeth (route 70) kunnen ouders tijdens een vlinderviering een steentje neerleggen om hun kindje te gedenken.

FOTO: ETZ Fotografie & Film/Ellen den Ouden