Partners kunnen weer mee naar 20-weken echo
13 mei, 2020

Sinds 8 mei mogen partners weer aanwezig zijn bij het SEO (de 20-weken echo). Partners kunnen echter nog niet bij elke afspraak  bij elke echo aanwezig zijn. Ook is er nog geen extra persoon toegestaan bij bevallingen in het ziekenhuis. Bij een thuisbevalling mag  wel een extra persoon (naast de partner) aanwezig zijn, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Op 7 mei verscheen een bericht van de beroepsverenigingen van verloskundigen en gynaecologen (KNOV en NVOG) over versoepeling van de maatregelen in de verloskunde. Er werd aangekondigd dat, vanaf 11 mei, partners bij consulten en echo’s weer aanwezig mogen zijn en dat er een extra persoon (naast de partner) bij de bevalling aanwezig mag zijn. Beide beroepsverenigingen benadrukken dat deze verruimingen afhankelijk zijn van de lokale situatie en niet overal meteen mogelijk zijn.

Bij Fam zijn deze versoepelingen nog niet volledig mogelijk. Dit heeft meerdere redenen. Brabant is de brandhaard van de corona-crisis. We doen er alles aan om verspreiding van het virus en een tweede golf van besmettingen te voorkomen. Daarnaast wordt de niet spoedeisende zorg medisch noodzakelijke zorg, die de afgelopen tijd stil heeft gelegen, ook langzaam weer opgestart. Dit betekent dat er steeds meer mensen naar de locaties van Fam, waaronder het ziekenhuis, zullen komen. Dit legt een grote druk op de wachtkamers, waar de 1,5 meter afstandsregel in acht genomen moet worden.

Fam kan de aangekondigde versoepelingen daarom in volle omvang nog niet bieden. We betreuren dit enorm. Zwangerschap en bevalling zijn emotionele gebeurtenissen. Wij begrijpen dat partners hier direct bij betrokken willen zijn en ook wij willen graag zo snel mogelijk terug naar de oude situatie. Wij doen dit stap voor stap, om veilige zorg te bieden en te kunnen blijven bieden.

We evalueren wanneer er verdere versoepeling kan plaatsvinden. De besluiten omtrent versoepeling van de Corona-maatregelen voor de verloskunde worden o.a. in overleg met het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ Brabant) genomen en worden continu herzien. Actuele informatie is te vinden op onze website en social media . Controleer dus kort voor je controle of er nog veranderingen hebben plaats gevonden.