Nieuws bij Fam
Rookvrije start voor elk kind
03 april, 2018

“Elk kind heeft het recht om rookvrij op te groeien”, vindt kinderarts Ronald de Moor. Samen met kinderartsen, gynaecologen, eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamzorg en GGD is hij actief met de werkgroep ‘Rookvrije Start’ in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). “Roken heeft schadelijke effecten op het ongeboren kind. Wij maken ons sterk om het aantal zwangere vrouwen dat rookt substantieel te laten afnemen en daarmee de schadelijke effecten op het ongeboren kind te voorkomen.”

Zijn pleidooi staat niet op zichzelf. Jaarlijks overlijden minstens zestig baby’s in Nederland doordat de moeder rookt tijdens de zwangerschap. “Dat is onacceptabel”, vindt De Moor. “Elke baby die als gevolg hiervan overlijdt, is er een te veel.”

Een rookvrije start begint bij een vrouw die zwanger wil worden en daarom stopt met roken. Haar ongeboren kind ontwikkelt zich vervolgens in de baarmoeder zonder blootstelling aan schadelijke stoffen zoals nicotine en koolmonoxide. Al vanaf het begin. Als ook haar partner stopt, komt zij niet in de verleiding om weer te beginnen.

“Ons doel is om uiteindelijk alle kinderen die geboren worden in het ETZ rookvrij te laten opgroeien”, licht De Moor toe. “Daarom brengen we direct aan het begin van het zorgtraject van de zwangere vrouw het onderwerp Rookvrije Start onder de aandacht.”

Bewustwording

“De verloskundige brengt de Rookvrije Start al tijdens het eerste intakegesprek aan de orde”, vervolgt De Moor. “Eigenlijk moet de bewustwording eerder plaatsvinden, maar vanaf dat moment kunnen wij het bespreekbaar maken. Als blijkt dat een zwangere vrouw rookt, stellen we alles in het werk om ze bewust te maken van de noodzaak om te stoppen. We vragen de zwangere of zij het goed vindt om over roken te praten. Op deze manier geven wij aan het een belangrijk onderwerp te vinden. We geven geen ongevraagd advies, maar zoeken samen met de aanstaande moeder naar persoonlijke motieven om te willen stoppen.”

Intensief traject

De werkgroep Rookvrije Start gaat actief en voortvarend aan de slag. Zorgverleners in het Moeder- en Kindcentrum van het ETZ worden geschoold in het begeleiden van zwangere vrouwen die willen stoppen met roken. De werkgroep volgt een nieuw protocol; als een zwangere vrouw open staat voor het stoppen met roken, wordt een plan van aanpak opgesteld.

Daarna volgt een intensief traject met een verwijzing naar Rookvrije Ouders of naar de praktijkondersteuner bij de huisarts.

Ernstige verslaving

De werkgroep Rookvrije Start sluit met haar initiatief aan op de landelijke ‘Taskforce Rookvrije Start’. De Moor: “Er is veel winst te boeken als (aanstaande) ouders stoppen met roken. Jaarlijks blijven minstens zestig baby’s meer leven. Als kinderen thuis niet meer meeroken, voorkomen we dat kinderen luchtwegaandoeningen, middenoorontstekingen en leerproblemen ontwikkelen. Ook daalt de kans op wiegendood en lopen kinderen minder risico om later zelf te gaan roken.”

Omroep Tilburg kwam langs en interviewde kinderarts Ronald de Moor. Bekijk het item!