Nieuws bij Fam
Update Corona
23 maart, 2020

Omdat de ontwikkelingen rondom Corona zo snel gaan, moeten er soms dagelijks aanpassingen in de zorg gedaan worden.

Bij Fam (geboortezorg) betekent dit het volgende:

  • Wanneer je afspraak niet door gaat word je 1-2 dagen voorafgaand aan je afspraak telefonisch door ons benaderd. Ook de kraamvisites doen wij telefonisch. Zorg dus dat je bereikbaar bent! Wij bellen met een anoniem nummer!
  • Poliklinisch bevallen op de verlosafdeling (wanneer er dus geen sprake is van een medische indicatie) en op de geboortekamers van het kraamhotel is nog steeds mogelijk met de verloskundige van jouw team. In geval van een poliklinische bevalling kan je gevraagd worden te kiezen voor het kraamhotel.
  • Om de anesthesiologen en andere zorgprofessionals zo veel mogelijk te ontlasten zal bij een pijnstillingswens soms voor een pijnpomp (remifentanil) gekozen worden in plaats van een ruggenprik.
  • Inleidingen van de bevalling zullen worden beperkt tot strikt medisch noodzakelijk om de tijdsduur op de verlosafdeling zo kort mogelijk te houden.
  • De verloskundigen gaan niet mee in geval van een overdracht tijdens de bevalling naar de verlosafdeling. Dit om de kans op verspreiding van het virus tegen te gaan.
  • Het kan zijn dat je verloskundige (of andere zorgverleners) beschermende kleding draagt tijdens een controle of je bevalling. Dit om onze zorgverleners te beschermen en te voorkomen dat we met capaciteitsproblemen te maken krijgen door te veel zieken.