Geboortezorg bij Fam
Met het vliegtuig tijdens je zwangerschap

Bij de meeste vliegmaatschappijen kun je vliegen tot de 34e week van je zwangerschap. Maar elke maatschappij houdt er eigen regels op na. Check dit dus altijd goed bij de maatschappij waar je mee vliegt. Houd in je planning rekening met de datum van de terugreis. Na 36 weken zullen bijna alle vliegmaatschappijen je weigeren. Dit doen ze omdat ze geen bevalling in de lucht willen riskeren. In het vliegtuig zijn niet de juiste deskundigen en middelen aanwezig voor een goed verloop van een bevalling. Elke maatschappij houdt er eigen regels op na.

De meeste vliegmaatschappijen zullen wanneer zichtbaar is dat je zwanger bent vragen om een zwangerschapsverklaring. Zonder deze verklaring mogen vliegmaatschappijen je weigeren als ze vermoeden dat je hoogzwanger bent.

In de zwangerschapsverklaring staat aangegeven, door je gynaecoloog of verloskundige, hoever je zwangerschap gevorderd is. De verklaring moet ondertekend zijn, liefst zo recent mogelijk. Er zijn vliegmaatschappijen die vragen om een Engelstalige doktersverklaring (ook wel 'fit to fly verklaring'). Omdat wij, ook bij een ongecompliceerde zwangerschap, voorafgaand aan de vlucht niet kunnen beoordelen of je werkelijk 'fit to fly' bent kunnen wij deze verantwoordelijkheid niet dragen en geven wij geen "Fit to fly verklarigen'. Wel kunnen we je samen met een zwangerschapsverklaring een brief meegeven waarin we dit toelichten.

Tot slot zijn er zijn vliegmaatschappijen die je ook verzoeken een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Hiermee onderteken je dat de vliegmaatschappij niet aansprakelijk is voor mogelijke complicaties tijdens de vlucht.

Een metaaldetector en de security scanner zijn volledig veilig tijdens de zwangerschap. Ze werken niet met röntgenstraling, maar met een millimeter wave techniek. Met deze technologie kijkt de computer alleen of er iets ongebruikelijks óp de huid zit. De straling gaat niet door de huid.