Kindergeneeskunde bij Fam
Downpoli

Voor je kind met het syndroom van Down zijn regelmatige controles in en buiten het ziekenhuis niet vreemd. Door controles te clusteren is de belasting van de controles minder groot en neemt de kwaliteit van de zorg toe. Om deze reden vind je bij Fam een Downpoli.

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde voor de medische begeleiding van kinderen met het syndroom van Down.

 

Vier keer per jaar is er een middag waarop je kind met het syndroom van Down wordt gezien op de Polikliniek Kindergeneeskunde. Jullie worden dan gezien door de kinderarts, logopedist, kinderfysiotherapeut en de zorgconsulent van MEE.

 In de weken voorafgaand aan de afspraak  bij de Downpoli worden de afspraken gepland voor bloedafname en (indien nodig) met de KNO-arts, oogarts, kindercardioloog of het audiologisch centrum.

Na afloop van jullie bezoek aan de Downpoli wordt een verslag gemaakt. Zowel jullie als de huisarts ontvangen hierover bericht.

Doelgroep
+

Kinderen tot 18 jaar met het Syndroom van Down.

Gang van zaken
+

Na het ontvangen van de verwijsbrief neemt onze secretaresse telefonisch contact met je op. Wanneer telefonisch contact niet lukt, ontvang je een brief met de eerste afspraak.

Locatie en contact
+

De Downpoli vind je op de Polikliniek Kindergeneeskunde van de locatie ETZ Elisabeth (route 80). Bij binnenkomst in het ziekenhuis kun je je aanmelden bij één van de aanmeldzuilen en plaatsnemen in de wachtruimte.

Het telefoonnummer van de Polikliniek Kindergeneeskunde is 013 - 221 0800.

Mijn ETZ
+

Met Mijn ETZ kun je in een beveiligde digitale omgeving je persoonlijke medische dossier of het dossier van je kind inzien. Voor meer informatie klik hier.

Stichting Down Syndroom
+

Meer informatie over het Downsyndroom kun je vinden op deze website. Hier kun je jouw gezin aanmelden als je een kind hebt met het Syndroom van Down.