Kindergeneeskunde bij Fam
Kinderlongpoli

Fam heeft een kinderlong-spreekuur op de locaties ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk. Hier kun je samen met een kinderarts of kinderlongverpleegkundige bespreken welke behandelmogelijkheden er zijn. Er is een mogelijkheid om een gekoppelde afspraak te maken met de kinderarts en de kinderlongverpleegkundige. Wij bieden de totale zorg voor je kind met longproblemen en werken nauw samen met academische ziekenhuizen. Na onderzoek stemmen we samen de behandeling en begeleiding af zodat deze het beste past bij jouw kind in jullie situatie. 

-

Doelgroep
+
Kinderen en jongeren tot 18 jaar bij wie sprake is van (een vermoeden van) astma of andere longproblemen.
Gang van zaken
+
Na het ontvangen van de verwijsbrief neemt onze secretaresse telefonisch contact met je op. Wanneer telefonisch contact niet lukt ontvang je een brief met de eerste afspraak.
Locatie en contact
+

Het kinderlong-spreekuur vind je op de Polikliniek Kindergeneeskunde van de locaties ETZ Elisabeth (route 80), ETZ TweeSteden (wachtruimte 2) en ETZ Waalwijk (route 27). Bij binnenkomst in het ziekenhuis kun je je aanmelden bij één van de aanmeldzuilen en plaatsnemen in de wachtruimte. Het telefoonnummer van de Polikliniek Kindergeneeskunde is 013 - 221 0800.

Mijn ETZ
+

Met Mijn ETZ kun je in een beveiligde digitale omgeving je persoonlijke medische dossier of het dossier van je kind inzien. Voor meer informatie klik hier.

Rookvrije Ouders
+

“Elk kind heeft het recht om rookvrij op te groeien”, vindt kinderarts Ronald de Moor. Samen met kinderartsen, gynaecologen, eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamzorg en GGD is hij actief met de werkgroep ‘Rookvrije Start’ in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). “Roken heeft schadelijke effecten op het ongeboren kind. Wij maken ons sterk om het aantal zwangere vrouwen dat rookt substantieel te laten afnemen en daarmee de schadelijke effecten op het ongeboren kind te voorkomen.”

De werkgroep Rookvrije Start gaat actief en voortvarend aan de slag. Zorgverleners binnen Fam worden geschoold in het begeleiden van zwangere vrouwen die willen stoppen met roken. De werkgroep volgt een nieuw protocol; als een zwangere vrouw open staat voor het stoppen met roken, wordt een plan van aanpak opgesteld.

Daarna volgt een intensief traject met een verwijzing naar Rookvrije Ouders of naar de praktijkondersteuner bij de huisarts.