Kindergeneeskunde bij Fam
SPH poli

Fam heeft een SPH-poli. Op deze poli staan sociaal pedagogische hulpverleners voor je klaar. De sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH) begeleidt jou en je kind wanneer er sprake is van psychosociale problemen. Ook wanneer jouw kind gedragsproblemen of angsten heeft, helpt de SPH’er je hierbij.

 

Er is een link tussen de SPH-poli en het Pedagogisch spreekuur van Fam. Sommige doelgroepen komen overeen, hierdoor kan het zijn dat er een afspraak ingepland wordt bij het Pedagogisch spreekuur als je daar bijvoorbeeld eerder terecht kan.

De kinderarts verwijst jullie naar de SPH-polikliniek. De SPH’er bekijkt vervolgens welke problemen spelen en start - indien nodig - een begeleidingstraject. Afhankelijk van de problematiek en leeftijd van je kind is de afspraak alleen met je kind, alleen met jou (als ouder/ verzorger) of gezamenlijk. De duur en frequentie van het traject is ook afhankelijk van het probleem.

 

De SPH’er werkt met verschillende methodes. Meestal krijgt jouw kind een werkboek waarin hij of zij samen met de hulpverlener opdrachten maakt. Deze opdrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van je kind. Als ouder(s) krijg je ook ondersteuning bij pedagogische vragen. 

Doelgroep
+

Kinderen tot 18 jaar met slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen. Maar ook kinderen met gedragsproblemen, angsten, AD(H)D, diabetes of anorexia.

Gang van zaken
+

Na het ontvangen van de verwijsbrief neemt onze secretaresse telefonisch contact met je op. Wanneer telefonisch contact niet lukt, ontvang je een brief met de eerste afspraak. 

 

Locatie en contact
+

De SPH-poli vind je op de Polikliniek Kindergeneeskunde van de locaties ETZ Elisabeth (route 80) en ETZ TweeSteden (wachtruimte 2). Bij binnenkomst in het ziekenhuis kun je je aanmelden bij één van de aanmeldzuilen en plaatsnemen in de wachtruimte.

Het telefoonnummer van de Polikliniek Kindergeneeskunde is 013 - 221 0800

Mijn ETZ
+

Met Mijn ETZ kun je in een beveiligde digitale omgeving je persoonlijke medische dossier of het dossier van je kind inzien. Voor met informatie klik hier.