Nieuws bij Fam
Ramadan
10 maart, 2024

Dit jaar is de Ramadan van 11 maart t/m 8 april 

Wat is de Ramadan?

Ramadan is de belangrijkste maand in de Islamitische kalender. Moslims die willen vasten, doen dat tijdens de Ramadan tussen dageraad en zonsondergang. Ze eten en drinken niet, roken niet, en hebben geen seksuele omgang. Ook nemen ze regelmatig geen medicijnen in. Na de Ramadan-dag volgt er, na zonsondergang, een uitgebreide maaltijd met de familie. De vastenmaand staat in het teken van zelfbeheersing, inlevingsvermogen en verbondenheid met mensen die het minder hebben. Sociale contacten zijn extra belangrijk en men neemt veel tijd voor elkaar.

Zieken, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven zijn uitgezonderd

Voor gezonde mensen is deelname aan de Ramadan geen probleem. Dat geldt echter niet voor zieke of zwakke mensen. Mensen die kortdurend ziek zijn, vrouwen die menstrueren, zwanger zijn of borstvoeding geven, krijgen tijdelijk vrijstelling. Chronisch zieke patiënten krijgen permanent vrijstelling. De Islam stelt de zwangere vrouw en een moeder die borstvoeding geeft vrij in haar keuze om zelf te beslissen of zij aan het vasten mee wil doen.

Stiltecentrum

Gasten van het ETZ ( ook jij als zwangere en jouw familie of jouw bezoek) kunnen bidden in de gebedsruimte van het Stiltecentrum op de begane grond, zowel op locatie ETZ Elisabeth als ETZ TweeSteden. De rituele wassing kunnen zij vooraf uitvoeren op de afdeling waar zij verblijven of in het Stiltecentrum (alleen locatie Elisabeth). Bij vragen omtrent het vasten in de Ramadan kan je terecht bij onze islamitische geestelijke verzorgers m.bulut@etz.nl en s.hadjmassaoud@etz.nl      

 

 

Consequenties voor de zorg voor jou en jouw baby

Vooral als je je als zwangere of moeder die borstvoeding geeft met een moslimachtergrond je goed voelt (óók als dat zo is doordat je goed bent ingesteld op medicijnen), kan je je onzeker voelen of je wel of niet moet vasten, of mogelijk ken je de dispensatieregelingen niet. Het blijkt dat maar heel weinig zwangeren en zogende moeders in gesprek gaan met hun verloskundige of gynaecoloog als zij overwegen om of hebben besloten te gaan vasten. Ook als ze (tijdelijk) hun medicatie daarvoor wijzigen, zelfs als ze zich realiseren dat hieraan mogelijk gevaren kleven. Als zwangere of als je borstvoeding geeft raden we je aan jouw verloskundig zorgverlener hiervan op de hoogte te stellen. Jouw zorgverlener kan dan met jou in gesprek gaan over een mogelijk dilemma dat je ervaart tussen jouw religieuze plicht die je voelt en de mogelijke medische bezwaren die er voor jou spelen. Het is heel belangrijk dat we op de hoogte zijn dat je vast. We zullen dit ook in jouw dossier vermelden. Denk er ook aan dat bijvoorbeeld bloedonderzoek niet betrouwbaar kan zijn tijdens het vasten en dat het meestal niet verstandig is om medicatie aanpassen. Wij respecteren jouw wens om te vasten, echter het verloskundig medisch advies is om tijdens de zwangerschap, geen maaltijden over te slaan, dus niet te vasten. Dit advies baseren we op wetenschappelijke literatuur. Veel mensen die vasten ervaren in meer of mindere mate: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, flauwvallen of andere gezondheidsklachten. Bij vastende zwangeren vinden deze gevolgen sneller en zwaarder plaats. Dit heeft te maken dat de zwangere naast voor zichzelf, ook voedsel/energie nodig heeft voor haar ongeboren kind. Uit onderzoek blijkt dat vasten mogelijk ook (op langere termijn) negatieve gezondheidseffecten op jouw kind kan hebben, dat in de baarmoeder zat terwijl jij vastte. Dit zijn onder andere: Lager geboortegewicht Slechtere schoolresultaten Slechtere algemene gezondheid, wat toeneemt met de leeftijd (grotere kans op suikerziekte, hoge bloeddruk, en hart- en vaatziekten).  

Breng ons op de hoogte als je vast of dat overweegt!

Ons advies is om altijd aan jouw verloskundige of gynaecoloog door te geven of je vast, tijdens jouw controle op het spreekuur, maar ook als je belt met een klacht tijdens jouw zwangerschap, om zo de zorg voor jou individueel te kunnen afstemmen. Daarbij proberen we zo veel mogelijk rekening houden met de voor jouw belangrijke persoonlijke wensen. Uiteraard zullen we eventuele medische bezwaren met jou bespreken, zodat je die mee kunt nemen bij jouw overwegingen om wel of niet (door) te gaan( met het) vasten. Goede voeding en een goede levensstijl blijven tijdens de zwangerschap van belang zijn voor de gezondheid en het welzijn van jouzelf en die van jouw baby in de buik, maar ook als je borstvoeding geeft. Medisch gezien is het sowieso niet aan te raden voor vrouwen met problemen tijdens de zwangerschap zoals overmatig overgeven, bloedarmoede, diabetes of hoge bloeddruk om te vasten. Dit geldt ook als er bijvoorbeeld twijfels zijn over de groei van jouw kindje. Of als jezelf ongerust bent over jouw eigen gezondheid of die van jouw kindje. Het is voor elke zwangere belangrijk om je zo goed mogelijk te voelen en bij twijfels daarover contact op te nemen met jouw verloskundig hulpverlener bij Fam op telefoonnummer 0132210800.