Polikliniek

Polikliniek

Jullie zijn doorverwezen vanuit de huisarts of consultatie-arts naar de Polikliniek Kindergeneeskunde. Deze bevindt zich op de locaties ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk.

Op de Polikliniek Kindergeneeskunde gaan we samen bekijken wat de reden is van jullie komst naar de kinderarts en of er onderzoek nodig is. Soms kan het zijn dat een bepaalde zorgvraag om een behandeling vraagt. Natuurlijk laten we weten welke mogelijkheden er zijn om je kind te behandelen. Als ouder(s) worden jullie hier nauw bij betrokken.
 
Het is mogelijk dat ook andere zorgverleners worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een diëtist, sociaal pedagogisch medewerker, lactatiekundige of fysiotherapeut. De kinderarts spreekt met jullie af wanneer er een vervolgcontrole nodig is. Deze afspraken kunnen gemaakt worden aan de balie van de Polikliniek Kindergeneeskunde of telefonisch via 013-2210800.