Geboortezorg bij Fam
Kosten Geboortezorg

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en aan haar kind vóór en tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Verloskundige zorg behoort tot het basispakket van  zorgverzekering. Dat betekent dat kosten voor de verloskundige en gynaecoloog vanuit de basisverzekering vergoed worden. Controleer echter altijd je zorgverzekering wat er voor jou specifiek vergoed wordt.  

Op deze site vind je een download waarin uitgelegd wordt hoe het zit rondom vergoedingen en kosten.

Bij verloskundige zorg moet je denken aan de zwangerschapscontroles en begeleiding van je bevalling en kraamperiode door je verloskundige of gynaecoloog. Ook echo’s met een indicatie worden vergoed vanuit je basisverzekering. Zo ook de 13- en 20-weken echo die je aangeboden krijgt tijdens de zwangerschap

Eigen risico                              

Hoe hoog je eigen risico is, bepaal je zelf bij het afsluiten van je verzekering  

Voor verloskundige zorg geldt in het algemeen dat dit niet ten laste komt van het verplichte eigen risico. Er zijn een paar uitzonderingen:

- als er problemen ontstaan tijdens de zwangerschap waarvoor andere specialisten in consult worden gevraagd (bijvoorbeeld cardioloog, kinderarts in de zwangerschap)

- als er laboratoriumonderzoek gedaan moet worden van bloed of urine. Een indicatie van de kosten hiervan vind je op deze pagina.

- als je kind na de bevalling vanwege medische redenen opgenomen moet worden na de bevalling en jij bij je kindje opgenomen blijft. Deze kosten worden vergoed door de basisverzekering, maar komen wel ten laste van het eigen risico.

- als jij als pas bevallen moeder opgenomen moet worden en je kindje verder gezond is, worden deze kosten vergoed vanuit de zorgverzekering van je kind. Op verzekeringen van kinderen is geen eigen risico van toepassing, dus deze kosten worden volledig vergoed.

- wanneer je vervoerd moet worden met een ambulance, zowel voor, tijdens als na een bevalling, worden deze kosten vergoed vanuit de basisverzekering, maar komt dit wel ten laste van je eigen risico.

 

Eigen bijdrage  

Er zijn zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. De kosten hiervan worden niet vergoed vanuit je basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars bieden hiervoor wel dekking in de aanvullende verzekering. Kijk dus goed na wat er bij jouw verzekering wel of niet vergoed wordt.

De eigen bijdrage geldt voor:

- Sommige geneesmiddelen

- Poliklinische bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie

- Bevalling in het kraamhotel

- Kraamzorg (een gedeelte hiervan wordt wel vergoed vanuit de basisverzekering)