Geboortezorg bij Fam
Kosten Geboortezorg

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en aan haar kind vóór en tijdens de zwangerschap én na de bevalling. Verloskundige zorg behoort tot het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat de kosten voor de verloskundige, verloskundig actieve huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Bij verloskundige zorg moet je denken aan de zwangerschapscontroles en de begeleiding van je bevalling en kraamperiode door je verloskundige of gynaecoloog. Echo's waar een indicatie voor is worden vergoed vanuit je basisiverzekering, wel zit hier een maximum aan verbonden. De 20 wekenecho die je krijgt aangeboden, valt ook onder de de basisverzekering.

In je zorgpolis kun je precies lezen welke zorg jij vergoed krijgt door je zorgverzekering. Het type zorgpolis bepaalt bovendien of je zelf een zorgaanbieder mag kiezen.

De kosten van zorg rond de zwangerschap kunnen (deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek van bloed of urine. Ook zijn er zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Denk aan geneesmiddelen, poliklinische bevalling (zonder medische indicatie) of bevalling in het kraamhotel en kraamzorg. Zwangerschapscursussen worden niet vergoed vanuit je basisverzekering. Wel bieden sommige zorgverzekeraars dekking in de aanvullende verzekering.