Geboortezorg bij Fam
Prenataal onderzoek

De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage van de kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening bijvoorbeeld het syndroom van Down of een open rug (neuraal buis defect of spina bifida). Door middel van onderzoek kan worden nagegaan of er sprake is van een verhoogde kans op een dergelijke aandoening (prenatale screening) of kunnen we een dergelijke aandoening opsporen (prenatale diagnostiek).


 

Prenatale screening
+

Onder prenatale screening valt de NIPT test, de 13-weken echo en de 20-weken echo. Alle zwangere vrouwen kunnen gebruik maken van prenatale screening en deze onderzoeken zijn zonder risico's voor je kind. Onderzoek naar aangeboren afwijkingen gebeurt op eigen verzoek en is dan ook niet verplicht.  

Heb je vragen dan kun je die natuurlijk bespreken met de verloskundige of gynaecoloog. 

Meer informatie over prenatale screening lees je op www.pns.nl. Hier vind je ook filmpjes over de NIPT test, 13-weken echo en de 20-weken echo

 

Prenatale diagnostiek
+

Onder prenatale diagnostiek valt de vlokkentest (chorionvillusbiopsie) en de vruchtwaterpunctie (amnionpunctie). De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie bieden vrijwel 100% zekerheid over de opgespoorde aangeboren afwijkingen. Deze technieken zijn echter niet geheel zonder risico. Als gevolg van de gebruikte techniek heb je een kans van ongeveer 0,3 tot 0,5% op een miskraam. Niet iedereen komt in aanmerking voor prenatale diagnostiek. Er bestaan meerdere redenen om in aanmerking te komen.  Mogelijke redenen kunnen zijn: 

  • als uit de NIPT blijkt dat er aanwijzingen zijn voor een chromosomale afwijking; 
  • je hebt een ziekte waarbij een verhoogde kans bestaat op aangeboren afwijkingen; 
  • er zijn erfelijke ziekten en/of aangeboren afwijkingen in de naaste familie (van jezelf/partner); 
  • je gebruikt(e) medicijnen die schadelijk zijn voor de zwangerschap.  

Wij bespreken dit met je tijdens de eerste controle. Indien nodig plannen wij een afspraak bij de afdeling Prenatale Diagnostiek.