Moeders voor moeders

Moeders voor Moeders zamelt urine in van zwangere vrouwen die in het begin van hun zwangerschap zitten. Uit deze urine wordt het hCG-hormoon gefilterd. Van dit hormoon worden geneesmiddelen gemaakt die een rol spelen in het behandelen van vruchtbaarheidsproblemen. Zwangere vrouwen kunnen op deze manier dus vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen helpen. Daarom worden er constant zwangere vrouwen gezocht die mee willen doen aan Moeders voor Moeders. Je kunt meedoen aan Moeders voor Moeders vanaf de 6e tot en met de 16e week van je zwangerschap. In die periode bevat je urine het meeste hCG-hormoon. Meld je het liefst aan op het moment dat je weet dat je zwanger bent!

Aanmelden kan tot en met de 11e week van je zwangerschap via de website van Moeders voor Moeders, of het gratis telefoonnummer 088 2780000 van Moeders voor Moeders.

Kraamzorg

Een kraamverzorgende assisteert jouw verloskundige tijdens de bevalling. Ook helpt de kraamverzorgende je gedurende de eerste week na de bevalling met de verzorging van jezelf en je kind en houdt ze ons op de hoogte van de medische controles die ze uitvoert. Het is belangrijk de kraamzorg zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de 16e week te regelen. Binnen het samenwerkingsverband van Fam werken wij samen met Lunavi. Als je ervoor kiest om poliklinisch of in het Kraamhotel te bevallen dan moet je je bij hen inschrijven voor de assistentie tijdens de bevalling. Voor assistentie bij een thuisbevalling of begeleiding van je kraamweek thuis ben je vrij om zelf een kraamzorgorganisatie te kiezen. Voor overige kraamzorgorganisaties verwijzen wij je naar het aanbod via jouw eigen zorgverzekering.

Erkenning/naamgeving

Als jij en jouw partner niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, kan de vader het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. Dit kan bij de gemeente in jouw woonplaats. Pas bij erkenning krijgt het kind een juridische vader. Erkennen moet bij voorkeur vóór de geboorte van het kind (erkenning ongeboren vrucht) en het liefst voor 24 weken zwangerschap. Ga tijdens de zwangerschap samen, en met je identiteitsbewijs, naar het gemeentehuisom dit te regelen. Na erkenning van de ongeboren vrucht krijgt de vader in spe de akte mee naar huis. Deze neemt hij mee bij de geboorteaangifte, waarna de erkenning in de geboorteakte wordt verwerkt. Bij de erkenning kan ook de keuze van achternaam vastgelegd worden. Ben je getrouwd of heb je geregistreerd partnerschap? Dan is bovenstaande niet nodig. Jouw kind krijgt automatisch de achternaam van jouw partner.

Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent, heb je recht op 16 weken zwangerschaps-, en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof mag 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum ingaan. Wanneer je later bevalt dan de uitgerekende datum, worden deze weken niet van je bevallingsverlof afgehouden: je hebt altijd recht op minimaal 10 weken verlof ná je bevalling.

Je zwangerschapsverlof vraag je aan bij je werkgever of het UWV met je zwangerschapsverklaring.

Geboorteverlof partner

Partners krijgen 1 werkweek geboorteverlof. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijg je 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof. Het gaat om de arbeidsduur zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan je aanvullende geboorteverlof aanvragen. Dit verlof is maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week). Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijg je geen salaris maar wel een uitkering van het UWV.

22-weken prik/kinkhoestvaccinatie

Kinkhoest is gevaarlijk voor kinderen die nog niet zijn ingeënt. Alle vrouwen in Nederland hebben tijdens de zwangerschap de mogelijkheid om zich te laten vaccineren tegen kinkhoest. Hierdoor is je kind meteen vanaf de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Kinderen krijgen in Nederland een inenting tegen kinkhoest wanneer ze 2 maanden oud zijn. De eerste maanden zijn ze dus nog niet beschermd.

De Gezondheidsraad adviseert zwangere vrouwen om een kinkhoestvaccinatie te nemen, om zo hun kindje te beschermen tegen kinkhoest. Vanaf 16 december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen in Nederland gratis een kinkhoestvaccinatie aangeboden. Je moet hiervoor wel zelf een afspraak maken op een consultatiebureau. Dit kan via de GGD Hart voor Brabant. Vaccineren kan vanaf week 22 in de zwangerschap.

Voor meer informatie kijk op de website van het RIVM of neem contact op met de GGD Hart voor Brabant.

Met het vliegtuig tijdens je zwangerschap

De meeste vliegmaatschappijen zullen, wanneer zichtbaar is dat je zwanger bent, vragen om een zwangerschapsverklaring. Zonder deze verklaring mogen vliegmaatschappijen je weigeren als ze vermoeden dat je hoogzwanger bent.

In de zwangerschapsverklaring staat aangegeven hoever je zwangerschap gevorderd is. De verklaring moet ondertekend zijn, liefst zo recent mogelijk. Er zijn vliegmaatschappijen die vragen om een Engelstalige doktersverklaring (ook wel ‘fit to fly verklaring’). Omdat wij, ook bij een ongecompliceerde zwangerschap, voorafgaand aan de vlucht niet kunnen beoordelen of je werkelijk ‘fit to fly’ bent, kunnen wij deze verantwoordelijkheid niet dragen en geven wij geen ‘fit to fly’ verklaringen.

Tot slot zijn er zijn vliegmaatschappijen die je ook verzoeken een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Hiermee onderteken je dat de vliegmaatschappij niet aansprakelijk is voor mogelijke complicaties tijdens de vlucht.

Een metaaldetector of security scanner zijn volledig veilig tijdens de zwangerschap. Ze werken niet met röntgenstraling, maar met een millimeter wave techniek. Met deze technologie kijkt de computer alleen of er iets ongebruikelijks óp de huid zit. De straling gaat niet door de huid.