Gang van zaken

Je hebt met de specialist afgesproken dat je kind binnenkort wordt opgenomen voor een dagopname. De polikliniek van het betreffende specialisme plant de ingreep, behandeling of het onderzoek in. Je ontvangt een brief thuis met daarin de afspraken wanneer je in het ziekenhuis verwacht wordt. Kinderen die geopereerd moeten worden, krijgen ook een oproep voor de PreOperatieve Screening (POS-poli) van de polikliniek Anesthesiologie.

Wat neem je mee?

De dagelijkse kleding van je kind, inclusief ondergoed en eventueel pantoffels. Neem ook een extra setje kleding en ondergoed mee. Als je kind medicijnen gebruikt, neem je deze ook mee naar het ziekenhuis. Bij jonge kinderen is het fijn wanneer je zijn of haar eigen drinkfles of -beker meeneemt. Natuurlijk mag de knuffel van je kind ook mee!

Nuchterbeleid

Voor operaties en bepaalde andere onderzoeken en behandelingen is het belangrijk dat je kind nuchter is voor de opname. Dit betekent dat hij of zij niets mag eten en drinken vanaf een bepaalde tijd. De operatie gaat niet door als je kind niet nuchter is. Voor meer informatie over het nuchterbeleid voor kinderen, neem je contact op met de PreOperatieve Screening (POS-poli) van het ETZ.

Ziek of verhinderd?

Als je kind de dag voor de opname ziek is of koorts heeft, bel je naar het specialisme waarvoor je kind opgenomen wordt. In overleg met de behandelaar wordt beoordeeld of de ingreep wel of niet kan doorgaan. Zo nodig wordt een nieuwe afspraak voor jullie gemaakt.

Als je, om wat voor reden dan ook, de ingreep niet wilt laten doorgaan, bel dan zo snel mogelijk naar het specialisme waarvoor je kind opgenomen wordt of naar de opname. Zij kunnen de afspraak voor je kind afzeggen, zodat een andere patiënt geholpen kan

Rechten en plichten

De rechten en plichten van (jonge) patiënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De patiëntenrechten en -plichten van kinderen en jongeren veranderen met de leeftijd. Over het algemeen geldt dat bij kinderen jonger dan 12 jaar de ouders voor het kind beslissen. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen. Jongeren van 16 jaar mogen zelf beslissen. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Hier vind je meer informatie over de WGBO.

Bezoek

Op de Kinderafdeling en Dagbehandeling Kindergeneeskunde hebben we geen bezoekuur. Gezinsleden en ander bezoek is altijd welkom. We vragen je wel om rekening te houden met de gezondheid van je kind en die van de andere patiënten.

Maaltijden

Eventuele maaltijden en tussendoortjes voor je kind worden vanzelfsprekend door het ziekenhuis verzorgd.