Wat neem je mee?

Vaak komt een opname onverwacht, maar soms weet je al een tijd van tevoren dat jij/je kind wordt opgenomen. Jullie nemen dan natuurlijk jullie pyjama, toiletspullen en de knuffel of het speelgoed van jij/je kind mee in de koffer. Indien van toepassing is het handig dat je de medicijnen van je kind meeneemt naar het ziekenhuis. Voor de dagelijkse verzorging van je kind hoef je verder niets mee te nemen, dat is allemaal aanwezig op de Kinderafdeling.

Bezoek

Op de Kinderafdeling hebben we geen bezoekuur. Gezinsleden en ander bezoek is altijd welkom. We vragen je wel om rekening te houden met de gezondheid van je kind en die van de andere patiënten.

Maaltijden

De maaltijden en tussendoortjes voor je kind worden vanzelfsprekend door het ziekenhuis verzorgd. Als je als ouders voor rooming-in hebt gekozen, krijg je een ontbijt aangeboden. De andere maaltijden kun je tegen betaling bestellen bij de zorgassistent. Het ontbijt wordt geserveerd rond 8.00 uur. Rond 12.00 uur krijgt je kind een broodmaaltijd aangeboden. Voor de warme maaltijd in de avond zijn verschillende
tijdstippen mogelijk.

Post

Het is fijn om post te krijgen in het ziekenhuis. Via het onderstaande adres komt de post
tijdens opname bij jullie terecht:
ETZ Elisabeth
5000 LC Tilburg
Naam patiënt
E1 + kamernummer
Postbus 90151

Stichting Kind en Ziekenhuis

Deze stichting streeft ernaar dat de zorg die kinderen in het ziekenhuis krijgen, in alle opzichten op hen is afgestemd. Het gaat dan om medische behandelingen, en de verpleegkundige zorg die het kind krijgt. Met name de begeleiding van het kind rondom de ziekenhuisopname. Meer informatie vind je op hun website.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van (jonge) patiënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De patiëntenrechten en -plichten van kinderen en jongeren veranderen met de leeftijd. Over het algemeen geldt dat bij kinderen jonger dan 12 jaar de ouders voor het kind beslissen. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen. Jongeren van 16 jaar mogen zelf beslissen. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Hier vind je meer informatie over de WGBO.