Kinderartsen

Het ETZ is een opleidingsziekenhuis. Daarom werken op de Kinderafdeling zowel kinderartsen als (kinder)artsen in opleiding. Zij komen (bijna) elke dag bij jullie binnen om samen te bespreken hoe de vorige dag verlopen is en een plan te maken voor de komende dag. Dit noemen we visite op de kamer. Zo is er iedere dag ruimte om mee te denken en vragen te stellen aan de arts. Dit hoort bij onze visie van Family Centered and Integrated Care.

Wanneer je op de Kinderafdeling opgenomen bent, krijg je een hoofdbehandelaar toegewezen. Vaak is dit een kinderarts, maar het kan ook een arts van een ander specialisme zijn zoals een KNO-arts, chirurg of neuroloog. Hierbij is de kinderarts dan in medebehandeling.

Kinderverpleegkundigen

Er bestaat een groot en enthousiast team van kinderverpleegkundigen en leerling (kinder)verpleegkundigen. Zij zijn er voor de dagelijkse zorg en werken samen met zowel de kinderartsen als jullie gezin om de zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Medisch pedagogisch zorgverleners

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Zij hebben andere behoeften en daardoor ook een andere begeleiding nodig. Eerlijke informatie die is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind belangrijk voor het kind om een gevoel van controle te behouden. Family Centered and Integrated Care staat centraal. Hierbij is het kind niet los te zien van zijn (gezins)systeem. Door het gezin zo optimaal mogelijk te laten functioneren tijdens een ziekenhuisopname, creëer je de juiste basis die een kind nodig heeft om zich veilig te voelen en zich te kunnen blijven ontwikkelen.

De medisch pedagogisch zorgverleners bieden zowel op pedagogisch als psychosociaal gebied ondersteuning hierbij. We gaan uit van de krachten en mogelijkheid die een kind/gezin al bezit. Door middel van informatie en begeleiding die afgestemd is op het ontwikkelingsniveau leveren zij een bijdrage aan het verminderen van angst en stress. We streven naar een positieve ziekenhuiservaring, wat van belang is voor het vertrouwen in de gezondheidszorg in de toekomst.

Andere zorgverleners

De zorgassistenten zorgen voor het eten en drinken van de kinderen en het ontbijt van jou als ouder. Ook zijn er afdelingsassistenten, afdelingssecretaresses en een teamleider.

Indien van toepassing zijn er andere specialisten zoals een fysiotherapeut, logopedist, diëtist, medisch maatschappelijk werker en/of medisch psycholoog betrokken tijdens de opname.

CliniClowns en Muziekids

Eén keer per week brengen de CliniClowns een bezoek aan onze afdeling. De studioleider van Muziekids komt meerdere keren per week langs.