Overzicht spreekuren

 • Astma spreekuur
 • Incontinentie spreekuur
 • Social pedagogische hulpverlening
 • Allergologie spreekuur
 • ADHD spreekuur
 • Hematologie spreekuur
 • Spreekuur voor kinderen met complexe medische aandoeningen
 • Neurofibromatose type 1 spreekuur
 • Lipiden (cholesterol) spreekuur
 • Diabetes mellitus spreekuur
 • Cardiologie spreekuur
 • Spreekuur gestoorde afweer
 • Schisis spreekuur
 • Down spreekuur
 • Cyberpoli

Sociaal pedagogische hulpverlening

Fam heeft een SPH-poli. Op deze poli staan sociaalpedagogische hulpverleners voor je klaar. De sociaalpedagogisch hulpverlener (SPH) begeleidt jou en je kind wanneer er sprake is van psychosociale problemen. Ook wanneer jouw kind gedragsproblemen of angsten heeft, helpt de SPH’er je hierbij.

Er is een link tussen de SPH-poli en het Pedagogisch spreekuur van Fam. Sommige doelgroepen komen overeen, hierdoor kan het zijn dat er een afspraak ingepland wordt bij het Pedagogisch spreekuur als je daar bijvoorbeeld eerder terecht kan.

De kinderarts verwijst jullie naar de SPH-polikliniek. De SPH’er bekijkt vervolgens welke problemen spelen en start – indien nodig – een begeleidingstraject. Afhankelijk van de problematiek en leeftijd van je kind is de afspraak alleen met je kind, alleen met jou (als ouder/ verzorger) of gezamenlijk. De duur en frequentie van het traject is afhankelijk van het probleem.

De SPH’er werkt met verschillende methodes. Meestal krijgt jouw kind een werkboek waarin hij of zij samen met de hulpverlener opdrachten maakt. Deze opdrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van je kind. Als ouder(s) krijg je ook ondersteuning bij pedagogische vragen.

Doelgroep

Kinderen tot 18 jaar met slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen. Maar ook kinderen met gedragsproblemen, angsten, AD(H)D, diabetes of anorexia.

Gang van zaken

Na het ontvangen van de verwijsbrief neemt onze polikliniekassistente telefonisch contact met je op. Wanneer telefonisch contact opnemen niet lukt, ontvang je een brief met de eerste afspraak. Eerst krijg je een afspraak bij de kinderarts, deze zal je zo nodig doorverwijzen naar de SPH.

Astma spreekuur

Doelgroep

Kinderen met astma.

Hulpverlener

kinderarts en longverpleegkundige.

Wat doen we

Jullie kind is al bekend met astma. De kinderarts onderzoekt jullie kind en past de behandeling eventueel aan. Vaak wordt voorafgaand of aansluitend aan dit spreekuur ook een longfunctie verricht (afhankelijk van de leeftijd).

De longverpleegkundige doet een inhalatiecheck (lukt het inhaleren van medicatie goed? Is een ander type puffer handiger of beter?) en geeft uitleg over astma en medicatie hiervoor.

Met wie wordt samengewerkt

Kinderlongartsen van het Wilhelmina KinderZiekenhuis en van het Radboud Ziekenhuis. De Luchtbrug wordt gebruikt: online astmazorg voor kinderen en jongeren, waarbij poliklinische bezoeken (deels) vervangen kunnen worden door online monitoring Longverpleegkundigen van Thebe thuiszorg (saneringsbezoeken en soms bezoek aan school voor extra uitleg)

Links

Longfonds

Locatie

Locatie ETZ Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80) en locatie ETZ TweeSteden (Polikliniekgebouw begane grond, wachtruimte 2)

Incontinentie spreekuur

Doelgroep

Kinderen met incontinentie voor urine, bedplassen, terugkerende urineweginfecties.

Hulpverleners

Kinderarts en kinderurotherapeut.

Wat doen we

Voor de eerste afspraak worden vragenlijsten toegestuurd om al een beeld te krijgen van de problematiek als jullie op het spreekuur komen. Hiervoor moeten thuis de plassen gemeten worden en wordt gevraagd een poep- en plasdagboekje bij te houden gedurende enkele dagen (inclusief meten van de volumes van de plassen). De kinderarts doet lichamelijk onderzoek. De urotherapeut doet met behulp van een echo, metingen van de blaas en laat de patiënt op een speciale wc plassen om de flow te meten. Op basis van alle gegevens stellen urotherapeut en kinderarts een diagnose en maken ze samen met jullie een plan van aanpak.

Met wie wordt samengewerkt?

Kinderurologie Wilhelmina KinderZiekenhuis.

Locatie

Locatie ETZ Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80).

Allergologie spreekuur

Doelgroep

Kinderen met (verdenking op) allergieën.

Hulpverleners

Kinderartsen en kinderallergoloog.

Wat doen we

De kinderarts stelt veel vragen en verricht lichamelijk onderzoek. Op basis van het verhaal is vaak duidelijk of er wel of geen sprake kan zijn van allergie. Eventueel wordt een huidpriktest gedaan of bloedonderzoek. De kinderen op dit spreekuur worden ook besproken met de kinderallergoloog.

Met wie wordt samengewerkt

Allergologen, immunoloog en dermatologen van het ETZ.

Links
Locatie

locatie Elisabeth, in het Allergiecentrum (Route 35).

ADHD spreekuur

Doelgroep

Kinderen met verdenking op AD(H)D.

Hulpverleners

Kinderarts, ADHD verpleegkundige, sociaal pedagogisch hulpverlener.

Wat doen we

De kinderarts heeft met jullie een gesprek over de vragenlijsten die jullie en school al hebben ingevuld. Naar aanleiding van dat gesprek proberen we vast te stellen of er sprake is van AD(H)D. We maken hiervoor gebruik van de landelijke richtlijnen. Soms zijn er nog extra onderzoeken nodig om tot een goede conclusie te komen. We overleggen en stemmen af met jullie en jullie kind welke behandeling en/of begeleiding het beste past in jullie situatie. Als de klachten van jullie kind niet passen bij AD(H)D dan denken we mee over passende zorg buiten het ziekenhuis.

Links
Locatie

Locatie ETZ Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80).

Hematologie spreekuur

Doelgroep

Kinderen met een bloedziekte of een afwijking in de bloedstolling.

Hulpverleners

Kinderarts.

Wat doen we

De kinderarts stelt veel vragen en verricht lichamelijk onderzoek. Vaak is ook bloedonderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak. Er wordt nauw samengewerkt met de kinderhematologen in het UMC St Radboud.

Met wie wordt samengewerkt

Kinderhematologen in het UMC St Radboud.

Links
Locatie

Locatie Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80).

Spreekuur voor kinderen met complexe medische aandoeningen

Doelgroep

Kinderen met een aandoening die op veel verschillende gebieden gevolgen heeft voor de algehele ontwikkeling. Dit kunnen erfelijke aandoeningen zijn, zoals een afwijking in een van de genen (de bouwstenen van het DNA), maar ook problemen die ontstaan zijn ten gevolge van een premature geboorte en verschillende andere ziekten. Er kunnen problemen zijn met voeding, epilepsie, vergroeiing van de wervelkolom, problemen met de spierspanning, slaapstoornissen en nog veel meer.

Hulpverleners

Kinderarts, neuroloog, orthopeed, revalidatiearts, fysiotherapeut, diëtist.

Wat doen we

Eenmaal per maand is er een multidisciplinair spreekuur, waarbij meerdere specialisten samen naar je kind kijken en samen met jullie beslissen wat de beste behandeling voor jullie kind is. De poli wordt ook wel de KNOR poli genoemd, wat een afkorting is voor de 4 betrokken specialismen. Deze poli is vrij uniek in de regio en wordt door zowel ouders als hulpverleners gewaardeerd. Omdat er 4 specialismen tegelijkertijd aanwezig zijn, scheelt dit in het aantal keren dat jullie naar het ziekenhuis moeten komen. Op deze manier is ook de communicatie tussen de artsen gegarandeerd, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Als u denkt dat uw kind voor deze poli in aanmerking komt, dan kunt u dit overleggen met uw huisarts.

Locatie

Locatie Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80).

Neurofibromatose type 1 spreekuur

Doelgroep

Kinderen met Neurofibromatose type 1. Neurofibromatose is een erfelijk ziektebeeld dat zich kenmerkt door een goedaardige aandoening van de zenuwuiteinden en pigmentvlekken van de huid die men café-au-lait vlekken noemt. Het is een zeldzame ziekte die veel effecten kan hebben op de gezondheid van kinderen en om die reden heeft men er in Nederland voor gekozen om patiënten met deze aandoening alleen nog te laten behandelen en controleren door erkende centra. Het ETZ is een centrum voor kinderen met Neurofibromatose type 1.

Hulpverleners

Kinderarts, kinderneuroloog.

Wat doen we

Je kind zal minimaal eenmaal per jaar door beide specialismen samen gezien worden. Indien nodig wordt jullie kind vaker gezien door één of beide specialisten.

Met wie wordt samengewerkt

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Links
Locatie

Locatie ETZ Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80).

Lipiden (cholesterol) spreekuur

Doelgroep

Kinderen met een familiair (dat wil zeggen: in de familie voorkomend) verhoogd cholesterol.

Hulpverleners

Kinderarts.

Wat doen we

Je kind zal op het spreekuur gezien worden en er zal door middel van een aantal vragen, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek gekeken worden of er sprake is van een familiair verhoogd cholesterol. In overleg met jullie zal een behandeling worden ingesteld en zal jullie kind op de polikliniek vervolgd worden zolang dat nodig is.

Met wie wordt samengewerkt?

Afdeling Metabole Ziekten AMC (Academisch Medisch Centrum ), stichting LEEFH, internisten ETZ.

Links
Locatie

Locatie ETZ Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80).

Diabetes mellitus spreekuur

Doelgroep

Kinderen met Diabetes Mellitus type1 en 2 en hun ouders/verzorgers.

Hulpverleners

Kinderartsen: Mw.Schermer en Mw. Mommertz
Kinderdiabetesverpleegkundigen: Rianne de Kruijf , Roos Neggers en Beatrijs Balvers
Diëtist: Janneke de Kort
Psycholoog: Sanne Laurijssen, Fien van de Spijker en Michelle v.d. Goes
Sociaal pedagogische hulpverleners: Judith van de Pas, Daniëlle Hendriks
Maatschappelijk werk: Marjolein Cornelissen

Wat doen we

Je kind wordt behandeld volgens de meest actuele Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en internationale ISPAD richtlijnen.

Met wie wordt samengewerkt

Het team van het ETZ werkt samen met zeven kinderdiabetesteams uit andere ziekenhuizen. Dit samenwerkingsverband heet Kidz&ko en is bedoeld om goede kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te regelen. Lees hierover meer op de website www.kidzenko.nl.

Links
Locatie

Locatie ETZ Elisabeth, Polikliniek Kindergeneeskunde (Route 80).

Contact

Niet acute vragen stel je via MijnETZ.

Diabetesverpleegkundige (013) 221 24 57
Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur
Acute vragen buiten kantoortijden (die geen betrekking hebben op het niet goed werkenvan pompen en/of sensoren): (013) 221 00 00, vraag naar de dienstdoende kinderarts voor kinderen met diabetes.