Kinderartsen

De kinderarts behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar voor verschillende aandoeningen en problemen die kunnen optreden op de kinderleeftijd. Tot Fam Kindergeneeskunde behoren de volgende afdelingen: Kinderafdeling, Dagbehandeling Kindergeneeskunde, Moeder & kindafdeling en de polikliniek Kindergeneeskunde. De Kinderafdeling, Dagbehandeling Kindergeneeskunde en Moeder & kindafdeling zijn gevestigd op locatie ETZ Elisabeth. De polikliniek Kindergeneeskunde bevindt zich op locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

Arts-assistenten en coassistenten

Arts-assistenten zijn basisartsen die onder toezicht van een kinderarts werken. Er zijn arts-assistenten die zelfstandig spreekuur draaien. Coassistenten zijn in opleiding tot arts. Wij bieden coassistenten de kans om hier patiënten te zien. Bij het eerste polikliniekbezoek is het mogelijk dat een coassistent je kind onderzoekt. Daarna zal de kinderarts aansluiten om samen alles door te nemen. Voor deze afspraak is meer tijd gereserveerd.

Polikliniekassistenten

De polikliniekassistenten wegen en meten kinderen bij hun bezoek aan de polikliniek. Indien nodig meten zij de bloeddruk of maken ze een ECG (hartfilmpje). Verder plannen zij afspraken in, beantwoorden (telefonische) vragen en zorgen voor de administratieve afhandeling van uw bezoek aan de polikliniek.