Voor je kind

Prematuur

De meeste kinderen worden geboren na een zwangerschapsduur tussen de 37 en 42 weken. Als je kind wordt geboren vóór de 37 weken zwangerschap dan noemen we dat ‘prematuur’. Als een kind wordt geboren bij een zwangerschapsduur korter dan 32 weken dan is opname in een academisch ziekenhuis nodig.

Als je kind te vroeg wordt geboren, is er extra zorg voor je kind nodig. We zien vaak de volgende gevolgen van de vroeggeboorte:

  • Een laag geboortegewicht en moeite om zichzelf op temperatuur te houden
  • Het bloedsuikergehalte is laag
  • Nog geen kracht om zelfstandig voedingen te drinken
  • De huid verkleurt geel (hyperbilirubinemie)
  • De longen zijn nog niet voldoende ontwikkeld waardoor er ademhalingsproblemen ontstaan (IRDS)
  • Apnoe’s waarbij je kind even ‘vergeet’ om te ademen
  • Grote kans op een infectie

De duur van de opname hangt af van de ernst van de vroeggeboorte en de gezondheidstoestand van je kind. De duur kan variëren van een aantal dagen tot een aantal weken.

Dysmatuur

Als je kind een te laag geboortegewicht heeft in vergelijking met de duur van de zwangerschap dan noemen we dat dysmatuur. Bij een dysmatuur kind zien we vaak dat de bloedsuikers laag zijn en dat er moeite is met het op peil houden van de juiste lichaamstemperatuur. Ook hebben deze kinderen vaak nog moeite met het zelfstandig drinken van de voedingen.

Macrosoom

Als je kind een te hoog geboortegewicht heeft in vergelijking met de duur van de zwangerschap, dan noemen we dat macrosoom. Bij een macrosoom kind zien we vaak dat de bloedsuikers te laag zijn. Daarom vindt in de eerste uren na de geboorte regelmatig controle van de bloedsuiker plaats.

Meconium houdend vruchtwater

Als je kind voor de geboorte in het vruchtwater heeft gepoept dan noemen we dat ‘meconium houdend vruchtwater’. De kans dat dit gebeurt, neemt toe met de duur van de zwangerschap. Er wordt aangenomen dat dit een gevolg is van stress bij je kind door een vermindering in de hoeveelheid zuurstof die het krijgt. Het vruchtwater is hierdoor dikker en groen of bruin van kleur.

Het hebben van meconium houdend vruchtwater vergroot de kans op infecties en ademhalingsproblemen van het kind. Daarom wordt je kind na de geboorte een aantal uur op onze afdeling geobserveerd.

Geboren met een kunstverlossing

Als het van belang is geweest om de geboorte van je kind te versnellen, kan er gebruik zijn gemaakt van een vacuümpomp of een Kiwi-cupje. Mogelijk ontstaat hierdoor een zwelling op het hoofdje van je kind en kan je kind pijn hebben of misselijk zijn. We observeren je kind een aantal uren na de geboorte. Indien nodig wordt er pijnstilling gegeven.

Medicatie gebruik moeder

Van enkele soorten medicatie is het bekend dat deze, wanneer ze gebruikt worden tijdens de zwangerschap of de bevalling, invloed kunnen hebben op je kind. Gebruik jij deze medicijnen? Dan is het belangrijk dat in de eerste uren na de geboorte de hartactie, ademhaling en bloeddruk van jouw kind gecontroleerd worden.

Hypothermie

Als de lichaamstemperatuur van je kind te laag is, noemen we dit ‘hypothermie’. Je kind wordt dan opgenomen op onze afdeling zodat wij de temperatuur goed in de gaten kunnen houden. We hebben hulpmiddelen zoals een couveuse of een warmtebed ter beschikking om eventueel de temperatuur te verhogen. Het beste is om je kind huid-op- huid te leggen. Op deze manier heeft je kind snel de mogelijkheid jouw temperatuur over te nemen.

Een te lage lichaamstemperatuur kan ook wijzen op een infectie. Tijdens de opname doen we hiervoor de benodigde onderzoeken.

Langdurig gebroken vliezen

Als je vliezen langer dan 24 uur voor de geboorte van je kind gebroken zijn dan noemen we dit ‘langdurig gebroken vliezen’. De vliezen beschermen je kind tijdens de zwangerschap tegen infecties. Als de vliezen meer dan 24 uur voor de geboorte gebroken zijn, heeft je kind meer kans om een infectie te hebben opgelopen. We houden je kind na de geboorte daarom nog een aantal uren goed in gaten en doen hiervoor de benodigde onderzoeken.

In een aantal gevallen kan het nodig zijn dat er uit voorzorg meteen antibiotica via een infuus gegeven wordt. Bijvoorbeeld als bekend is dat moeder drager is van de GBS-bacterie of zelf koorts heeft gekregen.

Hyperbilirubinemie (geelzien)

Veel kinderen krijgen rond de derde dag na de geboorte een gelige kleur. Een kind wordt namelijk geboren met een hoog gehalte aan rode bloedcellen die na de geboorte door het lichaam afgebroken worden. Hier komt een gele kleurstof vrij die bilirubine wordt genoemd. De lever verwerkt dit bilirubine zodanig dat het met de ontlasting uitgescheiden kan worden. De lever heeft tijd nodig om op gang te komen waardoor het bilirubine tijdelijk niet in de ontlasting komt maar in het bloed. Een kind krijgt hierdoor een gelige kleur. Normaal gesproken is de lever snel in staat het proces wel goed te volbrengen en wordt het kind na een paar dagen weer roze. In sommige situaties wordt het bilirubine gehalte in het bloed echter te hoog en is behandeling nodig. Dit gebeurt door een blauw licht boven of tegen je kind te leggen. Door dit licht wordt de bilirubine zo bewerkt dat het uitgeplast wordt. Als het geelzien de enige reden is voor opname op onze afdeling, dan is het ook mogelijk om deze ‘fototherapie’ thuis te geven.

Ook met deze behandeling is huid-op-huidcontact altijd mogelijk.

(Verdenking) infectie

Je kind kan een verhoogd risico op een infectie hebben, verdacht worden van een infectie of een infectie hebben. Bij alle drie de varianten is observatie en soms ook behandeling noodzakelijk.

Je kind kan namelijk langzaam maar soms ook heel snel ziek worden. Om ziekteverschijnselen te herkennen is vooral een goede observatie belangrijk. De observatie is gericht op de kleur en gedrag van je kind, de mate waarop hij of zij drinkt, de temperatuur, ademhaling en hartfrequentie.

Als er tijdens de observaties afwijkingen worden gezien, zijn dit alarmsignalen. Er is niet altijd sprake van een (ernstige) infectie. Echter, als een arts vermoedt dat je kind een infectie heeft op basis van de aanwezige ziekteverschijnselen en de aanwezige risicofactoren, volgt er altijd een opname, nader onderzoek en behandeling met antibiotica.

Krijgt je kind een behandeling met antibiotica? Dan bedraagt de duur van de behandeling minstens 36 tot 48 uur. Daarna wordt beoordeeld hoe waarschijnlijk een infectie is. Als een infectie onwaarschijnlijk is, wordt de antibiotica gestopt. Als de infectie wel bewezen is, dan duurt de behandeling langer. Dit isafhankelijk van de aard van de infectie en welke bacterie er gevonden wordt. De meest voorkomende bacterie
die een infectie bij je kind kunnen geven zijn de groep B streptokokken (GBS).

Hypoglycemie

Hypoglycemie betekent te lage bloedsuiker. Dit kan direct na de geboorte tot een paar dagen na de geboorte plaatsvinden. Bij hypoglycemie maakt je kind te weinig glucose aan. Dat is niet goed want glucose is een belangrijke energiebron voor je kind, vooral voor de hersenen.

Tijdens de zwangerschap krijgt je kind glucose via de navelstreng. Na de geboorte moet je kind zelf glucose halen uit de voeding die het krijgt en zo de bloedsuiker op peil houden. Sommige kinderen kunnen dit nog niet zo goed en hebben hier hulp bij nodig. Hiervoor nemen we je kind op, zodat we het bloedsuikerpeil goed in de gaten kunnen houden.

Verschijnselen van een hypoglycemie kunnen zijn trillerigheid, fladderen, prikkelbaarheid, kreunen, slecht eten en slap aanvoelen.

Als er een verhoogd risico bestaat dat je kind hypoglycemie ontwikkelt, nemen wij regelmatig bloed af om de glucose te bepalen: 1, 3, 6, 12, 24 en soms 48 uur na de geboorte. Dit gebeurt door een prik in het hieltje, vlak voor een voedmoment. Als de glucose te laag is, controleren we vaker.

Voor moeder

Keizersnede

Als je een keizersnede hebt gehad, word je altijd opgenomen op onze afdeling. Als de keizersnede van tevoren al bekend was dan duurt de opname 24 uur. Soms is de keizersnede onverwacht en dan is de duur van de opname 48 uur.

Voor de keizersnede krijg je een infuus en een blaaskatheter. Een aantal uren na de keizersnede worden deze alweer verwijderd. Met hulp van een verpleegkundige ga je dan naar het toilet en mag je douchen. Je krijgt pijnmedicatie, al dan niet via het infuus, en ook een injectie om te voorkomen dat je trombose krijgt.

Direct na de keizersnede mag je eten en drinken. Houd rekening met een herstel van ongeveer 6 weken na een keizersnede.

Hoge bloeddruk

Misschien was je tijdens de zwangerschap al bekend met een hoge bloeddruk en gebruik je hiervoor al medicatie. Dan weet je vaak al van te voren dat opname op onze afdeling noodzakelijk is. In een aantal gevallen gebeurt dit onverwacht en is opname noodzakelijk zonder dat je hier van te voren rekening mee had gehouden. We noemen dit (pre-)eclampsie. Een ernstigere vorm van eclampsie noemen we het
HELLP syndroom.

Diabetes

Als je diabetes hebt waarbij je insuline gebruikt, dan is opname op onze afdeling noodzakelijk om de bloedsuiker van je kind goed in de gaten te kunnen houden. Er is een risico dat je kind te lage bloedsuikers krijgt. Extra glucose is dan noodzakelijk.

Fluxus

Als je tijdens de bevalling meer dan een gemiddelde hoeveelheid bloed verliest (fluxus), dan blijf je minimaal een dag ter observatie op onze afdeling. We houden je bloedwaardes goed in de gaten en indien nodig krijg je extra ijzer of bloed via het infuus.

(Sub)totaal ruptuur

Als tijdens de geboorte de spierlaag richting de anus, of volledig tot aan de anus, gescheurd is, dan noemen we dit een (sub)totaal ruptuur. Vaak is het dan nodig dat er gehecht wordt op de operatiekamer. Hierna blijf je nog een nacht opgenomen op onze afdeling.

Manuele placenta verwijdering

Als de placenta na de geboorte niet vanzelf wordt ‘geboren’, dan is het nodig dat deze door de gynaecoloog op de operatiekamers wordt verwijderd. Dit heet een ‘manuele placentaverwijdering’. Hierna blijf je nog een nacht opgenomen op onze afdeling.