Veilige en doelmatige zorg op maat

Binnen Fam leveren wij veilige en doelmatige zorg op maat, in continue afstemming met het gezin en andere betrokkenen binnen de keten. Wij werken laagdrempelig in teamverband samen op een coachende en educatieve manier en creëren een toegankelijk en stimulerend klimaat waarin moeder, kind en het gezin centraal staan. Onze zorgprofessionals werken als één team met een gezamenlijke verantwoordelijkheid en één gemeenschappelijk dossier. Optimalisatie van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. We dragen de visie actief uit en creëren een inspirerende en leerzame werkplek waar iedere professional tot ontplooiing kan komen.