Huid-op-huidcontact

Wij vinden het belangrijk dat je kind en jij zo veel mogelijk huid-op-huid contact hebben. Uit onderzoek blijkt dat dit grote voordelen heeft voor de gezondheid van je kind. Op allerlei manieren ondersteunen wij je bij het huid-op-huidcontact en de zorg voor je kind vindt zo veel mogelijk plaats terwijl het bij jou ligt. Ook voor vader of een andere naaste is huid-op-huid contact belangrijk.

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Met VIB brengen we het contact tussen jou en je kind in beeld met een camera. Door de opname wordt het mogelijk om te zien welke initiatieven je kind al neemt in het contact en hoe jij daar als ouder van nature op reageert. Het is de bedoeling dat jij als ouder de beelden en begeleiding als prettig en ondersteunend ervaart.

We maken een opname omdat de contactsignalen en contactmomenten van je kind nog heel vluchtig en kort zijn.

Met beelden vergroot je deze momenten. Zo wordt het in een vroeg stadium al mogelijk om je bewust te worden van deze signalen en dit contact met je kind te begrijpen.

Er wordt een opname gemaakt van een prettig contactmoment tussen jou en je kind. Bijvoorbeeld als je je kind verzorgt, wast of als je kind bij je ligt. Na het filmen wordt er een afspraak met je gemaakt om de beelden terug te kijken. VIB passen we toe in verschillende situaties. Bijvoorbeeld als je kind te vroeg is geboren of bij een moeilijke start, als je zelf ernstig ziek bent rondom de bevalling of als je een spoed keizersnede krijgt. Soms filmen we ook de geboorte van je kind als je deze niet bewust meemaakt. Bijvoorbeeld als je een keizersnede krijgt onder algehele narcose of als je ernstig ziek bent (HELLP-syndroom).

De beelden worden opgeslagen op een SD-kaart, die je vervolgens mee naar huis kunt nemen. VIB is geheel vrijblijvend en zal alleen met jouw toestemming toegepast worden.

Muziektherapie op de kamer

In overleg met jou komt muziektherapeute Christel langs op jullie kamer. Zij zingt zachte en langzame liedjes die op maat gemaakt zijn voor je kind De rust en herhaling van deze liedjes leveren een positieve bijdrage aan het welzijn en ontwikkeling van je kind en jullie als gezin. Ouders beschrijven de muziektherapie als fijne, intieme momenten die hun kind zichtbaar tot rust brengt. Tijdens de muziektherapie ligt de nadruk even niet op de zorgtaken, maar is er ruimte voor emoties en de band tussen jou en je kind. Over het algemeen wordt dat als prettig ervaren.

Visite lopen op de kamer

Vanuit onze visie Family Centered & Integrated Care vinden wij het belangrijk onze zorg en behandeling af te stemmen op de wensen en de behoeften van jou en je kind. Om dagelijks te evalueren hoe het met je kind gaat, loopt het behandelend team samen met jou ‘visite’ over je kind. Jullie bespreken dan samen het beleid voor de komende dag. Natuurlijk heb je dan meteen de gelegenheid om vragen te stellen.

Sondevoeding thuis

Als je kind te vroeg of te klein is geboren is, dan kan het voor je kind nog vermoeiend zijn om zelfstandig te drinken. Er wordt dan (een deel van) de voeding per sonde gegeven. Dit kan voor een paar dagen zijn maar ook voor een langere periode.

In dat geval is er de mogelijkheid om je kind thuis de sondevoeding te geven en wordt de opnameduur op onze afdeling verkort.

Tijdens de opname leren we je wat nodig is om je kind thuis de voeding te kunnen geven. Eenmaal thuis heb je regelmatig contact met de afdeling en houden we samen met jou het leren drinken en de groei van je kind in de gaten.

Samen met jou bespreken we of je kind in aanmerking komt om met sondevoeding naar huis te gaan.

Fototherapie thuis

Veel pasgeboren baby’s worden na de geboorte geel. Vaak is dit onschuldig en gaat dit weer vanzelf over. Als je baby té geel is en het zogenaamde ‘bilirubine’ gehalte in het bloed van je kind te hoog is, dan is behandeling nodig. Dit gebeurt door je kind op een blauwe lamp te leggen. We noemen dit fototherapie. Voorheen moesten kinderen altijd in het ziekenhuis worden opgenomen voor deze fototherapie. Dat is nu niet altijd meer nodig. Er is nu een mogelijkheid om ook thuis fototherapie te geven. De verpleegkundigen van de afdeling geven je dan uitleg over het apparaat en iedere dag komt er dan iemand bij jou thuis om bloed bij je kind te prikken.

Webcam

Als je dit wenst, kun je gebruik maken van de webcam boven het bedje of couveuse van je kind. Via internet is het dan mogelijk om op een computer of telefoon je kind te zien. Met een wachtwoord krijg je toegang tot de live beelden. Zo heb je, ook als je even niet in de gelegenheid bent om bij je kind te zijn, de mogelijkheid om je kind te zien. Uiteraard zijn de beelden beveiligd en kunnen alleen de mensen die je toestemming geeft met je wachtwoord de beelden van je kind zien.

Nazorgspreekuur neonatologie

Iedere woensdagochtend is een nazorgspreekuur ‘neonatologie.’ Verpleegkundigen van de afdeling houden dan een spreekuur voor de kinderen die een langere tijd op onze afdeling hebben gelegen. Dit zijn meestal de kinderen die geboren zijn bij een zwangerschapsduur die korter was dan 35 weken of kinderen die minder dan 2000 gram wogen. Tijdens dit spreekuur bespreekt de verpleegkundige hoe het met je kind gaat en heb je de gelegenheid om vragen te stellen. Er is ook veel aandacht voor hoe het met jou als ouder gaat en hoe je terugkijkt op de opname op onze afdeling.

Ontwikkelingsgerichte zorg

In de baarmoeder is het donker en het geluid gedempt. Je kind heeft geen last van zwaartekracht en brengt de meeste tijd slapend door. De beperkte ruimte zorgt voor begrensde bewegingsvrijheid en een veelal gebogen houding van je kind.

De baarmoeder is de beste omgeving voor de ontwikkeling en groei van een kind. Een kind dat (te vroeg) geboren is, mist de begrenzing van de baarmoeder en komt terecht in een omgeving met veel licht, geluid en aanrakingen. Deze prikkels zijn onaangenaam en
kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van je kind.

Om je kind zoveel mogelijk tegen deze prikkels te beschermen, werken wij volgens de principes van ‘ontwikkelingsgerichte zorg’. Dit betekent dat wij alle prikkels die het kind ontvangt (geluid, licht, handelingen enzovoorts) zoveel mogelijk afstemmen op het ontwikkelingsniveau van je kind.

Alle verpleegkundigen op de afdeling zijn geschoold in deze ontwikkelingsgerichte zorg. Daarnaast zijn er ook een fysiotherapeut en een logopediste aanwezig. Zij worden laagdrempelig ingeschakeld voor hulp en advies. De fysiotherapeut richt zich op de ontwikkeling van je kind en kan tips geven over de meest prettige houding voor je kind.