Kindergeneeskunde bij Fam
De Dagbehandeling Kindergeneeskunde

De Dagbehandeling Kindergeneeskunde van Fam vind je op locatie ETZ Elisabeth. De afdeling beschikt over 9 bedden voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze bedden bevinden zich op de Kinderafdeling, de manier van werken is dan ook gelijk aan die op de Kinderafdeling. Hier is ook een speelkamer en tienerruimte aanwezig met speelmateriaal voor alle leeftijden. 

-

Wie werken hier
+

Op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde werken (kinder)verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners. Zij zorgen samen met jou voor je kind gedurende de opname. Soms is de kinderarts of arts-assistent actief betrokken bij de dagopname. De Dagbehandeling Kindergeneeskunde is alleen geopend op werkdagen. Neem ook eens een kijkje op onze Wie is wie-pagina

Daarnaast komt er iedere dag een medewerker van Muziekids langs op de afdeling om muziek te maken. Op woensdag brengen de CliniClowns een bezoek aan de Dagbehandeling Kindergeneeskunde.

Voorbereiding op een dagopname
+

Een kind dat goed voorbereid is, is vaak minder angstig en kan de opname vaak beter verwerken. Bij de voorbereiding kun je gebruik maken van de voorbereidingsfilmpjes. Tijdens de dagopname bereidt een pedagogisch medewerker jullie voor op en begeleidt jullie tijdens de ingreep,  het onderzoek of de behandeling.   

Praktische informatie
+
  • Gang van zaken

Je hebt met de specialist afgesproken dat je kind binnenkort wordt opgenomen voor een dagopname. De polikliniek van het betreffende specialisme plant de ingreep, behandeling of het onderzoek in. Je ontvangt een brief thuis met daarin de afspraken wanneer je in het ziekenhuis verwacht wordt. Kinderen die geopereerd moeten worden, krijgen ook een oproep voor het preoperatief spreekuur van de Polikliniek Anesthesiologie.

  • Wat neem je mee?

De dagelijkse kleding van je kind, inclusief ondergoed en eventueel pantoffels. Neem eventueel ook een extra setje kleding en ondergoed mee. Als je kind medicijnen gebruikt, neem je deze ook mee naar het ziekenhuis. Bij jonge kinderen is het fijn wanneer je zijn eigen drinkfles of -beker meeneemt. Natuurlijk mag de knuffel van je kind ook mee.

  • Nuchterbeleid

Wanneer je kind geopereerd wordt en voor bepaalde onderzoeken en behandelingen is het belangrijk dat je kind nuchter is voor de opname. Dit betekent dat hij of zij niets mag eten en drinken vanaf een bepaalde tijd. De operatie gaat niet door als je kind niet nuchter is. Meer informatie over het nuchterbeleid voor kinderen vind je op bladzijde 4 van deze folder.

  • Ziek of verhinderd?

Als je kind de dag voor de opname ziek is of koorts heeft, bel je naar het specialisme waarvoor je kind opgenomen wordt. In overleg met de behandelaar wordt beoordeeld of de ingreep wel of niet kan doorgaan. Zo nodig wordt een nieuwe afspraak voor jullie gemaakt.

Als je, om wat voor reden dan ook, de ingreep niet wilt laten doorgaan, bel dan zo snel mogelijk naar het specialisme waarvoor je kind opgenomen wordt of naar de opname. Zij kunnen de afspraak voor je kind afzeggen, zodat een andere patiënt geholpen kan worden.

  • Rechten en plichten

De rechten en plichten van (jonge) patiënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De patiëntenrechten en -plichten van kinderen en jongeren veranderen met de leeftijd. Over het algmeen geldt dat bij kinderen jonger dan 12 jaar de ouders voor het kind beslissen, bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen en jongeren van 16 jaar mogen zelf beslissen. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Hier vind je meer informatie over de WGBO.

Voorbereidingsfilmpje 'KNO operaties bij kinderen'
+

Als je (kind) door de KNO-arts geopereerd wordt aan buisjes, neus- of keelamandelen, kun je in dit filmpje zien hoe deze opname in zijn werk gaat. 

Voorbereidingsfilmpje 'Verdoving met kapje bij kinderen'
+

Dit filmpje laat jou zien wat er allemaal gebeurt als je verdoving krijgt met een kapje. 

Voorbereidingsfilmpje 'Verdoving met infuus bij kinderen'
+

Dit filmpje laat jou zien wat er allemaal gebeurt als je verdoving krijgt met een infuus.